სახელი:
Hafsa Farrukh
ID
10200
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS Clinical Psychology
Clinical Psychologist
ელ.ფოსტა:
hafsafarrukh24@gmail.com