სახელი:
Nida Nosheen
ID
10201
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Assistant Professor
University of Lahore, Pakistan
ელ.ფოსტა:
nidanosheen7@gmail.com