სახელი:
Syeda Zehnigar
ID
10209
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS Clinical Psychology
Riphah International University Lahore, Pakistan
ელ.ფოსტა:
syedazehnigar0589@gmail.com