სახელი:
მადონა ჯღარკავა
ID
1023
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების კათედრის დოცენტი.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge