სახელი:
Inna Zhukova
ID
10232
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
senior lecturer of the Foreign languages department, Kuban State Technological University, Krasnodar
ელ.ფოსტა:
Inchutka@yandex.ru