სახელი:
მირზა მდივანი
ID
1024
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების კათედრის დოცენტი.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge