სახელი:
ალექსანდრე კვარაცხელია
ID
1025
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის მიკროპროცესორებისა და მიკროპროცესორული სისტემების კათედრის ასისტენტი.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge