სახელი:
თამაზ ხაზარაძე
ID
1026
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge