სახელი:
მარიამ ტყეშელაშვილი
ID
1027
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ასისტენტ-სტაჟორი, თბილისის სამხატვრო აკადემიის ფერწერის კათედრა.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge