სახელი:
Muhammad Dawood Alvi
ID
10351
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS Clinical Psychology
ელ.ფოსტა:
dawoodalvi.da@gmail.com