სახელი:
Nida Fayyaz
ID
10377
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Doctor Of Philosophy (Psychology) continue
University Utara Malaysia
ელ.ფოსტა:
faz.nida.123@gmail.com