სახელი:
როსტომ ხომერიკი
ID
1040
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ინფორმატიზაციის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge