სახელი:
ალექსანდრე ველიჯანაშვილი
ID
1046
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (PhD), პროფესორი

2009-დან - ელექტრონული მედიის რედაქცია, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;

2006-2009 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სამაგისტრო სპეციალობა "მულტიმედია და ვებ დიზაინი";

2001-2006 - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერების მათემატიკური უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის ასოცირებული პროფესორი;

1995-2004 - თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის კომპიუტერული გრაფიკისა და გეომეტრიული მოდელირების კათედრის ასისტენტ-პროფესორი;

დამატებითი ინფორმაცია >>>

ელ.ფოსტა:
academcad@gmail.com

ალექსანდრე ველიჯანაშვილი