სახელი:
ალეგი ჩუბინიძე
ID
1052
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ქ.მ.კ., დოცენტი, ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრის გამგე
ელ.ფოსტა:
zizi15@posta.ge