სახელი:
ტარასი შავშიშვილი
ID
1069
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
საქართველოს განათლების სამინისტრო, მინისტრის მრჩეველი უცხო ენების სწავლების დარგში

განათლების ინსტიტუტის კოორდინატორი

სამეცნიერო ინტერესი - საგანმანათლებლო კურიკულუმი

ელ.ფოსტა:
tatoshavshishvili@yahoo.com