სახელი:
მზევინარ მელიქია
ID
1083
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, ლექტორი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge