სახელი:
ვალტერ ვლადიმერის ძე გელაშვილი
ID
1104
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ფიზიკის ფაკულტეტის, ოპტიკის
სასწავლო ლაბორატორიის გამგე

ელ.ფოსტა:
vvg@posta.ge