სახელი:
მერაბ თხელიძე
ID
1106
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორი, პროფესორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

ინფორმატიკა

ელ.ფოსტა:
txelidzemerab@mail.ru