სახელი:
ციცინო მიშელაძე
ID
1107
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერების მათემატიკური უზრუნველყოფისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის მაძიებელი
ელ.ფოსტა:
journal@internet-academy.org.ge