სახელი:
მედიკო ანთია
ID
1125
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივირსიტეტის სოხუმის ფილიალი, დოცენტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ელ.ფოსტა:
info@internet-academy.org.ge