სახელი:
ელნარა შაფიევა
ID
1149
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი,
ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
shafiyeva@mail.ru