სახელი:
ცირა ფუტკარაძე
ID
1157
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის კათედრა

ქრისტიანი და მაჰმადიანი ქართველების ღირებულებათა ორიენტაციები და მათი განსხვავების დაძლევის ფსიქოლოგიური მექანიზმები.


მისამართი:
ქ.ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. No.51. T: 8(93)330802
ელ.ფოსტა:
info@internet-academy.org.ge

ცირა ფუტკარაძე