სახელი:
შორენა საძაგლიშვილი
ID
1231
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგი, განათლების პროექტი "ილია ჭავჭავაძე".
თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიის კათედრა, ასისტენტ პროფესორი

ინტერესები: განათლების ფსიქოლოგია, ოჯახის ფსიქოლოგია, ბავშვის მიმართ უყურადღებობა, კუტურული მრავალფეროვნება, გენდერი, ნივთიერებაზე დამოკიდებულება

ელ.ფოსტა:
shorenka2000@yahoo.com