სახელი:
ციური თარგამაძე
ID
1244
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი,
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმ. უნივერსიტეტის, რელიგიათმცოდნეობისა და ეთიკის კათედრის დოცენტი
ელ.ფოსტა:
nina_csp@yahoo.com