სახელი:
სოლომონ კილაძე
ID
1255
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელ. უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტის დოცენტი.
18-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი.
სამეცნიერო ინტერესები: ბიოფიზიკა, ინტერდისციპლინარული სწავლება.
ელ.ფოსტა:
nina_csp@yahoo.com