სახელი:
მანანა მელიქიშვილი
ID
1283
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თსუ, ასაკობრივი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის კათედრის დოცენტი, ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ელ.ფოსტა:
girkelidze_mary@rambler.ru