სახელი:
ვახტანგ გაფრინდაშვილი
ID
1378
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
sanadzeruso@yahoo.com