სახელი:
Yahya Yarahmadi
ID
2100
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
Department of Psychology, Sanandaj Branch , Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
ელ.ფოსტა:
yyarahmadi@gmail.com