სახელი:
Hassan Ahadi
ID
2156
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD,
Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
ელ.ფოსტა:
yyarahmadi@gmail.com