სახელი:
Shokoussadat Banijamali
ID
2157
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD,
Alzahra University, Tehran, Iran
ელ.ფოსტა:
yyarahmadi@gmail.com