სახელი:
Preeti Louis
ID
2267
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
M.phil in psychology
VIT University,
Tamil Nadu,
India
ელ.ფოსტა:
preetilouis@hotmail.com