სახელი:
Jinsong Zhang
ID
2293
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
MS. Professor, Ludong University, Education
ელ.ფოსტა:
zhangjinsw@sina.com