სახელი:
მზია დინუაშვილი
ID
2324
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
dinuashvilimzia@gmail.com