სახელი:
ზურაბი კიკნაძე
ID
2325
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
არქიტექტურის დოქტორი, სრული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ელ.ფოსტა:
kiknadze_z@yahoo.com