სახელი:
დარეჯან გელაძე
ID
2329
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
განათლების მეცნიერებათა დოქტორი, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლებაში
ელ.ფოსტა:
darejan66@mail.ru