სახელი:
ივანე მინდაძე
ID
2335
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ენათმეცნირება, ენის ფილოსოფია
ელ.ფოსტა:
iwa@naec.ge