სახელი:
ირინა გოგონაია
ID
2336
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის აკადემიური დოქტორი.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპატრამენტის ხელმძღვანელი.

სამეცნიერო ინტერესები: პედაგოგიური კვლევები, კვლევითი უნარ-ჩვევების ფორმირება გონებრივი მოქმედებების ეტაპობრივი ფორმირების ფსიქოლოგიური თეორიის საფუძველზე, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება.

ელ.ფოსტა:
irinagogonaia@manuscript.ac.ge