სახელი:
ნესტან ბაგაური
ID
2337
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ისტორიის დოქტორანტი.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის გამოფენისა და განათლების დეპარტამენტის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო ინტერესები: ბიზანტინოლოგია, შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, ხელნაწერთმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება.
ელ.ფოსტა:
nestan.bagauri@manuscript.ac.ge