სახელი:
შორენა მურუსიძე
ID
2338
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ისტორიის მაგისტრი.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტის მეცნიერი თანამშრომელი.
სამეცნიერო ინტერესები: საქართველოს ახალი ისტორია, საარქივო საქმე, კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი, სასწავლო-საგანმანათლებლო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავება.

ელ.ფოსტა:
shorena@manuscript.ac.ge