სახელი:
Ina Baratashvili
ID
2342
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD Student, English Language Teacher, Language Centre, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
Teaching EFL, Foreign Language Teaching methodology.
ელ.ფოსტა:
izabela.petriashvili@gmail.com