სახელი:
ნინო ყულოშვილი
ID
2346
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დოქტორანტი, დიასპორა, დიასპორული მედია


ელ.ფოსტა:
kurmukheli@hotmail.com