სახელი:
Mariya Aleksieva
ID
2347
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PhD. Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria
school communication, values, media education, media literacy, media competence formation
ელ.ფოსტა:
malex@bfu.bg