სახელი:
კატერინი კუპატაძიდუ
ID
2348
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის,
პროგრამების დეპარტამენტის სპეციალისტი

ელ.ფოსტა:
e.kupatadzidu@gmail.com