სახელი:
Marine Klibadze
ID
2350
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
PHD student, English Language Teacher, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Ilia State University. Teaching English for Specific Purposes/Business English
ელ.ფოსტა:
marine.klibadze@tsu.ge