სახელი:
მარიანა ბალასანიან
ID
2352
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფილოლოგიის დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი.ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ელ.ფოსტა:
amadan1@rambler.ru