სახელი:
ირმა კურდაძე
ID
2353
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პედაგოგიკის დოქტორი,პროფესორი
ელ.ფოსტა:
irmak15@mail.ru