სახელი:
ლუიზა არუთინოვი
ID
2357
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
თსუ–ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
ელ.ფოსტა:
barutiunov@hotmail.com