სახელი:
ლუიზა არუთინოვა
ID
2358
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ელ.ფოსტა:
barutiunov@hotmail.com