სახელი:
თეონა აბაშიძე
ID
2360
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი. მოდული: საჯარო პოლიტიკა და ადმინისტრირება. სპეციალისტი – პერსონალის მართვის დეპარტამენტი. თსუ; ინტერესები: სამოქალაქო საზოგადოება, ადამინაის უფლებები, უმაღლესი განათლება, დეცენტრალიზაცია, დემოკრატიზაციის პროცესები, უმცირესობების ინტეგრირების საკითხები, პოლიტიკური კულტურა.
ელ.ფოსტა:
teona.abashidze@tsu.ge