სახელი:
მარინე გურგენიძე
ID
2361
ხარისხი,
წოდება,
სამეცნიერო ინტერესები.
დისერტანტი, ასისტენტ-პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამეცნიერო ინტერესები -
სკოლის ექიმის კონცეპციების დამუშავება პედაგოგიკისა და მედიცინის მეცნიერებათა მიჯნაზე.
ელ.ფოსტა:
marine.gurgenidze@yahoo.com